Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National Agency. Neither the European Union nor National Agency can be held responsible for them.

Objavte súčasný stav blockchainu vo vysokoškolskom vzdelávaní a v agropotravinárskom sektore

Úvod

Predstavujeme správu Status Quo o vzdelávaní v oblasti blockchainu v agropotravinárskom sektore. Táto komplexná správa sa zaoberá súčasným stavom vzdelávania v oblasti blockchainu a jeho aplikáciami v agrosektore, potravinárstve a výžive v celej Európe.

Čo správa obsahuje?

Správa skúma príležitosti a obmedzenia výučby blockchainu vo vysokoškolskom vzdelávaní a ponúka poznatky z Nemecka, Dánska, Írska, Slovinska, Slovenska a Českej republiky. Prostredníctvom prehľadu a matice hodnotenia založenej na digitálnych indexoch správa poukazuje na rôznu úroveň prijatia blockchainu a vzdelávania v týchto krajinách.

Blockchain vo vysokoškolskom vzdelávaní

Vo vyššom vzdelávaní sa prijatie technológie blockchain výrazne líši. Nemecko síce ponúka obmedzený počet špecializovaných študijných programov zameraných na blockchain, ale má niekoľko univerzít, ktoré poskytujú kurzy a semináre o blockchaine. Dánsko napriek svojej pokročilej IT infraštruktúre čelí výzvam v dôsledku absencie štandardizovaných riešení a nedostatku odborníkov. Írsko má pozoruhodné programy, ako napríklad magisterský program v oblasti blockchainu (Distributed Ledger Technologies), ktorý poskytuje podrobný pohľad na rôzne aspekty technológie blockchain. Slovinsko integruje AI a analýzu veľkých dát do svojho vzdelávacieho systému s cieľom modernizovať riadenie vysokoškolského vzdelávania. Slovensko a Česká republika sa zameriavajú na nástroje digitálneho vzdelávania a technológie presného poľnohospodárstva s cieľom zlepšiť svoje vzdelávacie rámce.

 

Blockchain v agropotravinárskom sektore

V agropotravinárskom sektore je prijatie technológie blockchain tiež rôznorodé. Nemecko má ojedinelé iniciatívy na vysledovateľnosť potravín a optimalizáciu dodávateľského reťazca, zatiaľ čo v Dánsku pokročilá IT infraštruktúra podporuje presné poľnohospodárstvo. Írsko je priekopníkom vo využívaní blockchainu v pivovarníctve, čím sa zabezpečuje transparentnosť a pravosť. Výrazný hospodársky rast a reformy v Slovinsku vytvorili priaznivé prostredie na prijatie blockchainu. Slovensko využíva technológie Priemyslu 4.0 na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a Česká republika využíva technológie umelej inteligencie a internetu vecí na presné poľnohospodárstvo.

Správa zdôrazňuje význam technológie blockchain pri transformácii agropotravinárskeho sektora prostredníctvom zvýšenia transparentnosti, vysledovateľnosti a efektívnosti. Zdôrazňuje tiež potrebu ďalšieho zlepšovania vzdelávania a zavádzania blockchainu v celej Európe.

Nižšie si môžete správu prezrieť online alebo stiahnuť zo svojho zariadenia!

© 2024 Blockchain for Agri Food Edu. All rights reserved.
menuchevron-down